Основні принципи медичної етики

05.07.2018 0

Поняття біоетики є особливо актуальним через різноманіття сучасного світу.

Під час прийняття будь-якого медичного рішення, лікарю слід спиратись на 4 базові принципи медичної етики: повага автономії, справедливість, благодіяння, не заподіяння шкоди.

Повага автономії. Під принципом автономії розуміється, що пацієнт має автономію думок, намірів та дій, коли приймає рішення щодо медичних процедур. Отож, процес прийняття рішень має бути вільним від примусу та вмовлянь. Аби пацієнт прийняв повністю свідоме рішення, він/вона має отримати всю інформацію щодо ризиків та переваг процедури та можливостей, які вона може принести. В контексті системи охорони здоров’я не завжди легко зрозуміти, чи перебуває пацієнт в умовах, які дозволяють йому прийняти автономне рішення. Дві важливі умови для прийняття автономного рішення: чи пацієнт достатньо обізнаний аби приймати рішення за себе? Чи вільний він від примусу в прийняті рішення? Під примусом можна розуміти також і бажання задовольнити когось: батьків, дітей, спонсора і таким чином не реалізувати своє власне рішення. Окремо слід зазначити про компетенцію: поняття загальної компетенції може значно відрізнятись від поняття специфічної компетенції. Часто під компетентністю розуміють здатність виконати певне завдання. Наприклад, людина після мікроінсульту не завжди в змозі виписати чек, але та ж сама людина може оцінити ризики певної медичною процедури і, отож, погодитись на неї чи ні. Це і є приклад специфічної компетенції. Людина може бути компетентна з певними перервами через стан здоров’я: наприклад, може прийняти рішення зараз, але була не в змозі 2 години назад і знову буде не здатна через дві години.

Справедливість. Принцип справедливості зобов’язує нас справедливо розподіляти переваги, ризики, витрати та ресурси. Будь-яке своє медичне рішення медик повинен зважувати та обґрунтовувати.

Благодіяння. Медичний працівник має робити все можливе, аби поліпшити стан свого пацієнта. Але те, що є корисним для одного, не завжди є правильним для іншого. Отож будь-яка ситуація має розглядатись індивідуально.

Принцип благодіяння підтримує наступні моральні правила:

  • захищати та відстоювати права інших;
  • запобігати небезпеці, яка йде від інших;
  • нейтралізувати умови, які можуть нашкодити;
  • допомагати людям з інвалідністю;
  • рятувати того, хто в небезпеці.

Тут треба зазначити, що деякі вчинки можуть не очікуватись від незнайомця на вулиці, але очікуються від медичного робітника. Не відкрити двері людині на візку в буденному житті можна розцінити як грубість. Але в медичній установі – це вже непрофесійність медика.

Принцип не заподіяння шкоди. Принцип не заподіяння шкоди асоціюють з афоризмом: primum non nocereе нашкодь). Цей принцип підтримує наступні правила:

  • Не вбивай.
  • Не завдавай болю або страждань.
  • Не обмежуй можливості.
  • Не ображай.

Професійний код етики

В додаток до чотирьох основних принципів етики, багато професійних спільнот та організацій встановили етичні протоколи для своїх членів, які мають на меті пропагувати повагу до людської гідності, конфіденційності та прав пацієнтів.

http://www.forensic-sciences.org/cfs/guideline.htm

Джерела:

Хочу стати
Агентом Здоров`я!
я з вами!
Щоб допомогти проекту фінансово:

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я”

Номер рахунку: 26007056225147

Код: 41927308

Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ

Код Банку (МФО): 380269

Призначення платежу:Благодійна допомога на здійснення статутної діяльності. Без ПДВ.