[wpv-post-title]

[wpv-post-featured-image size="medium" width="100%" height="auto" crop="true"]
[wpv-post-date] 0

Право на здоров’я – це фундаментальне право кожного на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я,.

Забезпечити людину знаннями про своє право та допомогти усвідомити відповідальність за збереження власного здоров’я і громадського здоров’я – це головна мета напрямку “Право на здоров’я”.

Протягом багатьох років система охорони здоров’я в Україні занепадала. Якість надання медичних послуг досягла критично низького рівня. Корупція, що укорінилася на усіх рівнях системи, зробила безправними як медичних працівників, так і пацієнтів. Більшість громадян України не знають, на які державні гарантії можуть розраховувати у питаннях профілактики та лікування іне можутьсебе захистити.

Перехід від радянського принципу безкоштовної медицини, який давно став формальністю, але досі дозволяв чиновникам наживатися на здоров’ї населення, до реформованої сучасної системи охорони здоров’я, кардинально змінить ситуацію. Однак на практиці процес реформування стикається з протидією та неконструктивною критикою не лише від опонентів, але й від формальних прибічників реформ. З іншого боку, залучені в провадження реформи сторони не завжди розуміють механізми її реалізації, та відчувають брак знань і навичок. Все це гальмує реформу системи охорони здоров’я. Більшість громадян України залишаються обмеженими в реалізації свого права на здоров’я.

Право на здоров’я – широке поняття, яке включає в себе різні сфери життя людини та включає в себе:

 • Адекватну медичну допомогу та заходи, направлені на профілактику та діагностику захворювань;
 • Безпечну для здоров’я питну воду та дотримання санітарних норм;
 • Безпечні для здоров’я продукти та нормальне харчування;
 • Адекватні умови проживання людини;
 • Сприятливі для життя умови зовнішнього середовища;
 • Оптимальні умови праці, які не чинять шкоди здоров’ю;
 • Доступ до інформації, пов’язаної щодо стану свого здоров’я;
 • Гендерну рівність та відсутність дискримінації за будь якими ознаками.

Як система охорони здоров’я має забезпечити право на здоров’я

Право на здоров’я означає, що медичні заклади та інші державні чи приватні суб’єкти системи охорони здоров’я, а також послуги лікарів мають бути доступними, якісними та вчасними. Система охорони здоров’я у державі має бути вибудована таким чином, аби забезпечити дотримання визначених базових стандартів а саме:

 • Універсальний доступ. Доступ до якісної медичної допомоги має бути універсальним та гарантованим для усіх громадян. Тобто охорона здоров’я має нести всеохоплюючий характер і бути доступною де і коли це потрібно людям.
 • Наявність ключових елементів охорони здоров’я. Держава має забезпечити громадян належною інфраструктурою, медичними закладами (у потрібній кількості та належної якості), необхідними для лікування товарами (наприклад, ліки) та послугами.
 • Повага та гідність. Медичні заклади та інші установи, до яких звертається пацієнт, мають з повагою ставитися до нього та забезпечувати його потреби в залежності від віку, культурної приналежності, статі, мови та інших особливостей. Працівники медичних установ мають притримуватися медичної етики та захищати конфіденційність..
 • Якість. Усі види медичних послуг та товарів мають бути належної якості та відповідати сучасним науковим стандартам. Якісна медична послуга чи товар не шкодять здоров’ю людини, вони ефективні, тобто базуються на принципах доказової медицини та відповідають індивідуальним потребам. Медичні послуги надаються своєчасною – з мінімальним часом очікування задля зниження шкоди; рівною для всіх – не відрізнятися в залежності від особливостей пацієнта, які не стосуються хвороби (гендер, соціальний статус, етнічна приналежність, тощо); інтегрованою – забезпечення медичними послугами протягом усього життя людини.
 • Відсутність дискримінації. Це стосується не тільки медичних закладів, а й усіх інших сфер життя. Людина не має бути дискримінована за будь-якими ознаками: віком, етнічним походженням, расою, хворобою (наприклад, люди з ВІЛ, інвалідністю), сексуальною орієнтацією, мовою, релігією, соціальним статусом, тощо.
 • Прозорість. Кожна людина має право на інформацію щодо власного здоров’я. Організація та фінансування охорони здоров’я громадян має бути максимально прозорою та зрозумілою.
 • Участь. Громадяни та їх об’єднання повинні мати можливість брати участь у прийнятті важливих рішень, що стосуються охорони здоров’я.
 • Підзвітність. Державні установи та приватні компанії повинні діяти за встановленими правилами та нести відповідальність за свою діяльність.

Як діє Платформа здоров’я

Ми забезпечуємо захист права на здоров’я через активне відстоювання та просування здоров’я, створення основних та істотних умов для його реалізації.

Дії та заходи, спрямовані на захист права на здоров’я, здійснюються окремими людьми чи групами – Агентами здоров’я та волонтерами.

Платформа здоров’я надає консультативну, експертну, юридичну та медійну підтримку усім, хто виявляєь та вирішуює проблеми в сфері охорони здоров’я.

Завдання для реалізації напрямку Право на здоров’я:

 • Структурування права на здоров’я, визначення та аналіз стану «як є» і «як має бути». Розробка відповідних рекомендацій;
 • Робота зі ЗМІ;
 • Формування мережі Агентів здоров’я;
 • Організація тренінгів, круглих столів, прес-заходів, масових заходів;
 • Розробка та реалізація навчальних, просвітницьких, комунікаційних та адвокаційних проектів;
 • Організація роботи просвітницьких інфо-точок та регіональних консультаційних центрів;

Платформа здоров’я працює над реалізацією норм, які гарантують людині її право на здоров’я.

Хочу стати
Агентом Здоров`я!
я з вами!
Щоб допомогти проекту фінансово:

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я”

Номер рахунку: 26007056225147

Код: 41927308

Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ

Код Банку (МФО): 380269

Призначення платежу:Благодійна допомога на здійснення статутної діяльності. Без ПДВ.