Програма сприяння розбудови електронної системи охорони здоров’я (eHealth) в Україні

20.11.2018 0

Впровадження електронної охорони здоров’я необхідне для ефективного функціонування нової моделі фінансування охорони здоров’я та забезпечення прав пацієнтів та якості надання медичних послуг. Водночас, система електронного здоров’я є надзвичайно комплексною, що потребує стратегічного підходу до вирішення проблеми успішного впровадження усіх її елементів, враховуючи потреби системи охорони здоров’я на кожному з етапів реформи.

Проект «Програма сприяння розбудови eHealth в Україні» має на меті всебічно сприяти розбудові і ефективному розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні.

Актуальність проблеми

У 2018 році Україна знаходиться на ранньому етапі впровадження електронної системи охорони здоров’я. Для нього характерні відсутність сумісності інформаційних систем у сфері охорони здоров’я, відсутність єдиного унікального ідентифікатора для пацієнтів, недосконалість інформаційної інфраструктури та взаємодії між загальнодержавними реєстрами, недосконалість ряду реєстрів, недостатність фахових спеціалістів для автоматизації та управління змінами, недостатність комп’ютерного та мережевого обладнання в закладах охорони здоров’я тощо.

Від початку реформи системи охорони здоров’я за допомогою побудови системи eHealth акцент був зміщений на отримання швидких результатів від зміни моделі фінансування медичних закладів, ефективному перерозподілу коштів згідно філософії «гроші ходять за пацієнтом» та, відповідно, збільшення доходів медичних працівників.

В таких умовах швидких змін були фактично проігноровані або пропущені певні обов’язкові етапи впровадження системи eHealth на державному рівні. Зокрема, зараз використовуються і впроваджуються лише окремі елементи eHealth. Досі немає розробленої та затвердженої концепції та Національної стратегії електронної системи охорони здоров’я, чіткої затвердженої на законодавчому рівні архітектури системи та технічного завдання. Відсутні гармонізовані міжнародні та затверджені чисельні стандарти збереження, обробки та передачі медичних даних, класифікаторів та довідників. Немає затверджених єдиних функціональних вимог до медичних інформаційних систем (приватних компаній), які б проходили відповідну цим вимогам сертифікацію в залежності від рівня надання медичних послуг та після цього рекомендувалися для впровадження в медичних закладах відповідного рівня.

Низька освіченість керівників медзакладів щодо мети та аспектів інформатизації, відсутність відповідних фахівців в медзакладах сприяли поширенню чисельних, так званих, медичних інформаційних систем чи сервісів, які, здебільшого, не є повноцінними МІС. Це, в свою чергу, призвело до неправильного розуміння мети інформатизації, впровадження медичних інформаційних систем, їх компонентів та функціональних можливостей. За відсутності інтероперабельності між багатьма напівсистемамита єдиних вимог та стандартів, неможливі передача та обмін даними між закладами різного рівня надання медичної допомоги. Неможливий також збір та аналіз статистичної, аналітичної, економічної інформації для зваженого прийняття управлінських рішень керівниками всіх рівнів, оцінка якості та об’єму наданих послуг та ефективне управління системою охорони здоров’я в цілому.

Це сприяє формуванню неправильного розуміння мети інформатизації, впровадження медичних інформаційних систем, їх компонентів та функціональних можливостей.

Розробку концепції та Національної стратегії eHealth МОЗ України замовило у компанії SMIS INTERNATIONAL OÜ (Естонія). Але процес обговорення та затвердження лише останньої концепції eHealth триває та тягнеться вже більше пів року.

Зазначені обставини ставлять під загрозу успішність медреформи в цілому, а також несуть суттєві репутаційні ризики в майбутньому.

Наші дії та пропозиції

Від самого початку створення та впровадження елементів eHealth експертним середовищем (ІТ в медицині) зазначалось, що порушені основи системного створення та впровадження eHealth.

Ще до офіційного створення ГО «Платформа здоров’я», у вересні 2017 року, Тимофій Бадіков, як заступник голови Громадської ради при МОЗ України, ініціював звернення ГР до незалежних експертів ІТ в медицині. В рамках створеної робочої групи ГР звернулась своїм відкритим листом та акцентувала на ризиках, які існують, ініціювала розробку відповідного чек-листа функціональних можливостей МІС. Робочу групу очолив Євген Прилипко, який нині є експертом ГО «Платформа здоров’я», керівником напрямку eHealth.

(Лист № 19 ГР МОЗ за посиланням – http://bit.ly/2RDnkCC)

Завдяки проведеній роботі з експертами була розроблена пам’ятка щодо порядку вибору та особливостей впровадження медичних інформаційних систем – http://bit.ly/2t2ZXIG та Узагальнена макро оцінка функціональних можливостей медичних інформаційний систем – http://bit.ly/2MPKogv

Ці документи разом з листом ГР МОЗ України щодо інформатизації системи охорони здоров’я та автономізації медичних закладів (http://bit.ly/2t2jhpu) були направлені в регіональні департаменти охорони здоров’я України для подальшого розвповсюдження в медичні заклади регіонів.

Наша команда в рамках роботи напрямку eHealth продовжила свою діяльність з поширення та популяризації вірних ідей щодо мети створення eHealth, впровадження та використання медичних інформаційних систем, під час чисельних тренінгів, в рамках навчальних курсів, створених відео-лекцій для лікарів первинки в рамках проектів «Програма комплексної підтримки лікарів первинної ланки», «Школа сімейного лікаря», «Школа лікаря первинки» (для лікарів-ФОП).

Як залучений експерт з питань eHealth, Євген Прилипко був запрошений із доповідями в рамках чотирьох конференцій «Імплементація медичної реформи у сільській місцевості. Будівництво та оснащення амбулаторій» для керівників медичних закладів та представників (керівників) об’єднаних територіальних громад (ОТГ) через які відбувається фінансуванні в рамках програми Доступна медицина.

Тема доповіді: «Електронне здоров’я, інформаційні технології в медицині, медичні інформаційні системи та центральний компонент eHealth»

Адаптований відео-ряд розробленої інтерактивної презентації можна подивитись за посиланням

В рамках 27-ї Міжнародної медичній виставки «PUBLIC HEALTH 2018»команда напрямку eHealth«Платформи здоров’я» взяла активну участь в організації DigitalMed – майданчика інноваційних технологічних рішень в медицині, який об’єднує найкращих національних і закордонних представників цифрових технологій в медицині: інновації в лікуванні та діагностиці, розвиток eHealth, персоналізованої медицини та телемедицини.

Другий день заходу був організований та сформований нашою командою з доповідей запрошених експертів та окремо організовано Панельну дискусію «Впровадження eHealth в Україні: Держава, центральний компонент eHealth, медичні заклади та лікарі, ІТ розробники та бізнес» із залученням провідних експертів галузі ІТ в медицині

Програма заходу з переліком та описом тем Панельної дискусії для обговорення та учасниками – http://bit.ly/2NcCmwW

Електронна система охорони здоров’я eHealth: те, що мають знати лікарі та пацієнти

Деякі фото з DigitalMed2018

Посилання на відео з панельної дискусії

Була проведена повноцінна оцінка можливих ризиків реалізації та планів щодо розвитку eHealth України в подальшому за таким сценарієм та шляхи їх нейтралізації незалежними експертами eHealth в рамках нашої роботи, які містяться в окремому не публічному документі. Цей документ є основою подальшого планування роботи з партнерами та стейкхолдерами.

Одним з останніх кроків в рамках плану нашої діяльності щодо Програми сприяння розбудови електронної системи охорони здоров’я (eHealth) та впливу громадянського суспільства на ці процеси стала інформаційно-адвокаційна кампанія «Україні потрібна стратегія eHealth».

Мета кампанії: забезпечити адвокацію розробки та прийняття національної стратегії електронної охорони здоров’я.

Публікація: «Україна потребує Національну стратегію електронної охорони здоров’я»

Публікація: «Відсутність стратегії електронної охорони здоров’я – причина неефективності та непрозорості»

Сторінка FaceBook «Національна стратегія електронної охорони здоров’я України»

Подальші плани

В рамках Програма сприяння розбудови електронної системи охорони здоров’я (eHealth) наступними практичнимикроками нашої команди, експертів та партнерів мають бути:

1. Сприяння та адвокація подальшої розробки та затвердженню Національної стратегії eHealth (після прийняття концепції eHealth) та дорожньої карти впровадженню повноцінної системи eHealth із залученням та запрошенням міжнародних експертів та компаній (інтерв’ю, публікації, конференції та круглі столи, виступи та доповіді в рамках публічних заходів, аналітика тощо);

2. Створення робочої групи та команди експертів для сприяння та розробки в рамках вже сформованої концепції eHealth.

  • національних стандартів та класифікаторів eHealth на основі гармонізованих міжнародних стандартів, що має забезпечити в майбутньому збереження та передачу медичних та аналітичних даних, інтероперабельність між МІС;
  • формування мінімальних функціональних вимог щодо МІС різного рівня надання медичної допомоги на основі гармонізованих міжнародних стандартів за досвідом інших країн (рекомендації Світового Банку в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; досвід Великої Британії – GP SystemsofChoice (GPSoC); «Цифровий Казахстан» в частині цифровізації системи охорони здоров’я згідно рекомендацій та за підтримки Світового Банку).
  • аналіз ринку МІС, які працюють в Україні, створення чек-листа функціональних можливостей МІС згідно мінімальних вимог та оцінка їх відповідності визначеним вимогам.

3. Сприяння впровадженню систем (інструментів та методологій) регіонального управляння мережами надання медичної допомоги на всіх рівнях з метою підвищення ефективності їх функціонування, якості та доступності медичних послуг.

Хочу стати
Агентом Здоров`я!
я з вами!
Щоб допомогти проекту фінансово:

Найменування отримувача: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПЛАТФОРМА ЗДОРОВ`Я”

Номер рахунку: 26007056225147

Код: 41927308

Банк отримувача: СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ

Код Банку (МФО): 380269

Призначення платежу:Благодійна допомога на здійснення статутної діяльності. Без ПДВ.